Profesionální předseda pro SVJ

Má vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ) problémy s volbou jeho členů nebo předsedy? Hledáte člověka, který je schopný plně převzít veškeré povinnosti spojené s výkonem náročné funkce v čele statutárního orgánu? Dělá vám potíže účetnictví SVJ a neradi hospodaříte se statisícovými částkami? Zvolte Více