Jak na prodej pozemku. Katastr, smlouva, daň z prodeje a další zapeklité pojmy přehledně vysvětlené.

Pokud nejste makléřem, který se v realitním prostředí denně pohybuje, můžete mít zmatek v základních pojmech a povinnostech, které jsou s prodejem a koupí pozemku spojené. Dnes si v krátkosti povíme, jak je to s katastrem nemovitostí, kdo platí daň z prodeje a v čem lidé při uzavírání smluv nejčastěji chybují.

Katastr nemovitostí

Na katastrální úřad se podíváte hned několikrát, v prvé řadě potřebujete k prodeji pozemku snímek z katastrální mapy. K tomu si do složky „prodej“ přiložte list vlastnictví a nabývací titul, který popisuje, jak jste nemovitost získali (kupříkladu kupní smlouvu nebo dědický list).

Posléze je třeba určit cenu pozemku. S odborným odhadem vám pomohou různé specializované firmy, popřípadě můžete zkusit i výpočet online (třeba na www.odhadonline.cz) nebo si cenu stanovíte sami.

Kupní smlouva

Smlouva musí být při prodeji pozemku uzavřena v písemné formě a měla by obsahovat popis nemovitosti, platební podmínky, údaje o prodávající i kupující straně, určení okamžiku převzetí a další náležitosti. Po podepsání smlouvy je nutné sepsat návrh na změnu vlastnictví do katastru nemovitostí. K tomu je nutné přiložit listinu zdůvodňující vklad do katastru nemovitosti (kupní smlouvu).

Daně z nabytí nemovitosti a daň z příjmu z prodeje

Peníze z prodeje nemovitosti daní stát dvakrát. Po uskutečnění prodeje je prodejce povinen zaplatit 4 % z prodejní ceny nebo směrné hodnoty (rozhodující je vyšší cena − tuto částku je pak nutné uhradit do 3 měsíců od nabytí právní moci vkladu do katastru nemovitostí).

Pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let nebo pokud jste v ní prokazatelně alespoň dva roky bydleli, daň z příjmu z prodeje platit nebudete. Jinak vás bohužel čeká ještě druhé placení daní, kde se za základ bere cena v kupní smlouvě snížená o 15 %.

Prodej pozemku je důležitý akt, který vyžaduje řádnou přípravu a znalost věci. Z pozice prodejce je nutné znát náležitosti smluv a správný průběh celého procesu, kupující zase musí dávat pozor na případná věcná břemena, zástavní práva, exekuční příkazy a další možná omezení nemovitosti. Proto je nejjistější obrátit se na odborníka, který celou věc vyřídí za vás. Zkušený makléř zná o pozemku všechny potřebné informace a následně si je ověřuje, takže s jeho pomocí se nemusíte bát případných omylů a smluvních nesnází. Bezpečný prodej pozemku bez starostí vám zajistí realitní kancelář PUBEC, s jejich certifikovanými makléři prodáte pozemek rychle a bez nutnosti znalosti realitního světa a jeho zákonitostí.