Pokud se potýkáte s nepříjemnými jevy, jako je zápach z odtoků umyvadel či dřezů, je možné, že je někde něco v nepořádku s vaší vodoinstalací. Odpady nebo kanalizace jsou součástí všech běžných domácností i komerčních objektů, ovšem málokomu se chce toto téma řešit. Přitom bez kvalitně a správně provedené kanalizace bychom mohli mít nemalé problémy, o nichž už by se pak patrně nikdo nechtěl rozšiřovat.

Správně navrhnout a dimenzovat odtoky odpadní vody dokáže pouze projektant, a jejich provedení pak provádí vodoinstalatér, který přesně ví, co dělá. Samostatné zásahy nejsou doporučovány.

Jaké problémy může způsobit špatně provedená kanalizace a odpady?

Ve většině případů se kanalizace, která není správně provedena, může začít projevovat průsaky odpadní vody a splašků do vnitřních prostor, zápachem, ucpáváním a špatným odtokem, ale vést může také ke znečištění pitné vody. V případě problému s kontaminací vody se majitel stavby se špatnou kanalizací vystavuje sankcím vystaveným stavebním úřadem.

Moderní standardy pro vodovody

Technologie jdou neustále kupředu, a proto je jasné, že materiály, které se na vodovodní potrubí a rozvody vody v domácnosti využívaly dříve, již neodpovídají současným standardům. Rovněž provedení má svá daná pravidla a neodborně instalované vodovody lze rozpoznat ihned a špatné napojení, sbíhavost trubek mohou mít za následek prosakování nebo jiné vady vodního potrubí. Ačkoli se třeba pracemi provedenými vlastními silami snažíte ušetřit, ve výsledku můžete ve skutečnosti skončit s mnohem většími a nákladnějšími škodami, než kolik by si za práci nechal zaplatit profesionální instalatér, který má potřebné nástroje, znalosti a to jak po praktické stránce, tak i znalosti norem a správného provedení.