Velkou nevýhodou panelových bytů v jejich původní podobě bývá ve velké míře špatná tepelná a zvuková izolace. Přitom může být problém v tom, že pokud by se měla provést tepelná izolace vnějšího pláště panelového domu, musejí se na tom dohodnout všichni nájemníci. To, jak je asi jasné, je dost velký problém, hlavně když se sejde nesourodá skupina lidí, v které vždy někdo sabotuje všechny rozumné nápady. Pak některým majitelům bytů nezbývá, než se pokusit tepelnou izolaci vyřešit nějakým způsobem zevnitř. S tím jsou ovšem velké problém, poněvadž vnitřní zateplení bytů může způsobit více problémů, než ve skutečnosti vyřeší. Především se izolace málokdy povede provést tak, aby nevznikaly tepelné mosty a mezi novou izolací a stěnou se nesrážela vlhkost, která následně vyústí v nepěkné a zdraví škodlivé plísně. Přesto se někteří do podobných experimentů pouštějí a to s pomocí pórobetonových cihel a jiných paropropustných izolací.