Podnikání je rizikové i bez různých přírodních katastrof a nehod, které vás a váš majetek mohou postihnout. Málokdo si ale uvědomuje, že právě tyto drobnosti, jako je fungující sporák ve školní jídelně, nebo vrtačka v dílně můžou způsobit vážné škody. Předejít těmto problémům můžete a podle zákona i musíte elektrorevizí. Elektrorevizí musíte nejdříve projít před samotným první použití spotřebiče a pak následně v pravidelných intervalech.
Jak častá je pravidelná elektrorevize?
Pravidelnost revize elektrických spotřebičů určuje vlastnost spotřebiče. Jedná se hlavně o rozdělení podle jeho velikosti.

  • Spotřebiče, které jsou přenosné, a při použité je držíme v ruce.
  • Spotřebiče, které při práci neustále přenášíme a manipulujeme s nimi.
  • Spotřebiče, které nelze přenášen, a jsou připevněny.

Tohle základní dělení je pak rozšířeno ještě o vlastníka či místo používání spotřebiče. Je rozděleno do pěti skupin, které se označují písmeny od A do E. Speciální skupina je ta první, kdy jsou spotřebiče poskytované pronájmem, dále jsou pak děleny podle jejich místa používání a typu podnikání. Tedy na venkovní, průmyslové, využívané ve veřejných budovách, jako je škola nebo hotel a v rámci administrativní činnosti. Spojením těchto dvou kategorií získáte tabulku, která zodpoví otázku pravidelnosti kontrol a revizí. Revizi provádí odborně způsobilý revizní elektro technik, který vám po kontrole předá doklad o revizi.
Proč je elektrorevize zapotřebí?
Elektrorevize zajišťuje bezpečnost elektrických spotřebičů, které jsou zpravidla využívány v rámci podnikání či ve veřejném sektoru. Chrání bezpečí a zdraví zákazníků i zaměstnanců a vás před finančními ztrátami. Revize je také zákonem daná povinnost, kterou musí provést každý provozovatel jakéhokoli elektrického zařízení. V opačném případě je sankciován. Navíc jestliže nemáte pravidelně prováděnou revizi, nemusí vám pojišťovna vyplatit plnou náhradu, například v případě požáru. Navíc vás mohou zaměstnanci zažalovat za ohrožení na životě.